Erica Synths is a team of creative visionaries, musicians and genius engineers to develop unique and innovative musical instruments that make a difference in terms of build quality, design, usage and solve problems that are not addressed yet - saving modular patches with Matrix Mixer and Graphic series modules, intuitive interfaces with Black series and distinctive ways of sound design using vacuum tubes in Fusion series modules. For DIY community we offer kits that contain rare and exotic electronic parts that were used in Soviet synths.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekts tiek īstenots sadarbībā ar

ĀTA projekta īstenošanas gaita (22.09.2015. līgums nr. L-ĀTA- 15-3317)
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros notika dalība izstādē „Knobcon”, kas no 2015. gada 11. septembra līdz 13. septembrim noritēja Čikāgā, Amerikas Savienotajās valstīs. Tajā tika demonstrēti jaunākie Erica Synths sintezatoru moduļi, kā arī prezentācijas materiāli un uzņēmuma produkcija izstādē guva plašu rezonansi.

 

ĀTA projekta īstenošanas gaita 02.06.2015. līgums nr. L-ĀTA- 15-2901
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros notiks dalība izstādē „Torino Synth Meeting”, kas 2015. gada 07. jūnijā noritēs Turīnā, Itālijas Republikā. Tiek gatavoti jaunākie analogo sintezatoru modeļi, kā arī prezentācijas materiāli, lai to demonstrācija izstādē gūtu iespējami plašāku rezonansi.

 

ĀTA projekta īstenošanas gaita 23.12.2014. līgums nr. L-ĀTA-14-2495
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros ir pieteikta dalība izstādē „Musikmesse”, kas no 2015. gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim noritēs Frankfurtē, Vācijas Federatīvajā Republikā. Tiek gatavoti jaunākie analogo sintezatoru modeļi, kā arī prezentācijas materiāli, lai to demonstrācija izstādē gūtu iespējami plašāku rezonansi.

SIA „Erica Synths” ir noslēgusi 10.05.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/257 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds