About us

Erica Synths

Erica Synths team of visionaries, engineers and musicians have been working hard to bring you modules and instruments that will set your modular system apart from mass in terms of how it sounds, looks and functions. Check them out and find what you are missing!

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar


SIA „Erica Synths” ir noslēgusi 10.05.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/257 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ĀTA projekta īstenošanas gaita (22.09.2015. līgums nr. L-ĀTA- 15-3317)
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros notika dalība izstādē „Knobcon”, kas no 2015. gada 11. septembra līdz 13. septembrim noritēja Čikāgā, Amerikas Savienotajās valstīs. Tajā tika demonstrēti jaunākie Erica Synths sintezatoru moduļi, kā arī prezentācijas materiāli un uzņēmuma produkcija izstādē guva plašu rezonansi.
ĀTA projekta īstenošanas gaita 02.06.2015. līgums nr. L-ĀTA- 15-2901
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros notiks dalība izstādē „Torino Synth Meeting”, kas 2015. gada 07. jūnijā noritēs Turīnā, Itālijas Republikā. Tiek gatavoti jaunākie analogo sintezatoru modeļi, kā arī prezentācijas materiāli, lai to demonstrācija izstādē gūtu iespējami plašāku rezonansi.
ĀTA projekta īstenošanas gaita 23.12.2014. līgums nr. L-ĀTA-14-2495
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros ir pieteikta dalība izstādē „Musikmesse”, kas no 2015. gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim noritēs Frankfurtē, Vācijas Federatīvajā Republikā. Tiek gatavoti jaunākie analogo sintezatoru modeļi, kā arī prezentācijas materiāli, lai to demonstrācija izstādē gūtu iespējami plašāku rezonansi.

Legal information & Contacts
Erica Synths, SIA
Reg. No. 40103716152
VAT No. LV40103716152
Bank: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Account No. LV22HABA0551037278273

Mailing address:
Andrejostas 43,
Riga LV-1045
Latvia
technical support orders & marketing